DESA PRIMA SENDANG SWABUMI

22 September 2022
Super Admin
Dibaca 21 Kali

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK DESA PRIMA

SENDANG SWABUMI KALURAHAN SENDANGSARI

No

Jabatan

Nama

Unsur

Alamat

1.    

Pelindung

Suhardi

Lurah Sendangsari

Klegen

2.    

Pembina

1.   Tuti Handayani

2.   Sigit Rahmanto

3.   Suwarno Utama

1.   Ketua TP PKK

2.   Carik Sendangsari

3.   Kamituwa Sendangsari

1.   Klegen

2.   Girinyono

3.   Klegen

3.    

Ketua

1.   Murniningsih

2.   Yuswantini

 

1.   Masyarakat

2.   Masyarakat

1.   Secang

2.   Blubuk

4.    

Sekretaris

1.   Puji Lestari

2.   Sri Rokimah

1.   Masyarakat

2.   Masyarakat

1.   Gegunung

2.   Serang

 

5.    

Bendahara

1.   Febriyanti

2.   Sutinem

1.   Masyarakat

2.   Masyarakat

1.   Gegunung

2.   Serang

 

6.    

Ketua Bid. I

Pemasaran

1.   Diana Anggi

1.   Masyarakat

1.   Girinyono

7.    

Ketua Bid. II

Pelatihan

1.   Patmini

1.   Masyarakat

1.   Mrunggi

 

8.    

Ketua Bid. III

Produksi

1. Seniyem

1.   Masyarakat

1.   Pereng

9.    

Ketua Bid IV

Humas

1.   Tri Yani

2.   Purwaningsih

1.   Masyarakat

2.   Masyarakat

1.   Klegen

2.   Secang

10.          

Anggota

1.   Martini

2.   Dwi Marsiti

3.   Purmiyati

4.   Makrifatul A

5.   Suparilah

6.   Sugiyanti

7.   Muryani

8.   Erlisa Dwi A

9.   Ning Tyas P

10. Asri

11. Rumpoko W

12. Sarinem

1.   Masyarakat

2.   Masyarakat

3.   Masyarakat

4.   Masyarakat

5.   Masyarakat

6.   Masyarakat

7.   Masyarakat

8.   Masyarakat

9.   Masyarakat

10.Masyarakat

11.Masyarakat

12.Masyarakat

1.   Kroco

2.   Secang

3.   Pereng

4.   Secang

5.   Blubuk

6.   Mrunggi

7.   Gegunung

8.   Paingan

9.   Paingan

10.   Klegen

11.   Secang

12.   Gegunung