LPMKal

31 Agustus 2023
Super Admin
Dibaca 26 Kali

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALURAHAN (LPMKal) KALURAHAN SENDANGSARI
MASA BAKTI 2023-2028

NO

NAMA

L/P

TANGGAL LAHIR

PENDIDIKAN

PEKERJAAN

JABATAN

ALAMAT

1

GUNAWAN, S.Si

L

KULON PROGO, 25-05-1965

SARJANA

WIRASWASTA

KETUA I

KLEGEN

2

KARMIDI

L

KULON PROGO, 14-08-1961

SLTA

PNS

KETUA II

GIRINYONO

3

LILIK PURNAMA

L

KULON PROGO, 20-02-1967

SLTA

WIRASWASTA

SEKRETARIS I

SERANG

4

SUTANTO, S.Pd.I

L

KULON PROGO, 26-07-1979

SARJANA

WIRASWASTA

SEKRETARIS II

GIRINYONO

5

SUWAMI

P

KULON PROGO, 25-11-1968

SLTA

KARYAWAN SWASTA

BENDAHARA I

GIRINYONO

6

RR. MURNININGSIH

P

KULON PROGO, 28-01-1976

SLTA

KARYAWAN SWASTA

BENDAHARA II

SECANG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

8

 

9

AH. SUMIDJO AL. SAMIDJA

 

DJUMADI

 

SADJIRAN DS, A.Md

L

 

 

L

 

L

KULON PROGO, 04-04-1947

KULON PROGO, 31-07-1941

KULON PROGO, 06-06-1946

SLTA

 

 

D3

 

D3

PENSIUNAN

 

 

PENSIUNAN

 

PENSIUNAN

 

SEKSI AGAMA

 

 

 

SEKSI AGAMA

SERANG

 

 

PERENG

 

GIRINYONO

10

 

11

 

12

SUTRISMAN, S.Pd

 

SADIRAN

 

SAMANI, S.Pd

L

 

L

 

L

KULON PROGO, 16-05-1967

KULON PROGO, 13-05-1951

KULON PROGO, 03-04-1956

SARJANA

 

D3

 

SARJANA

PNS

 

PENSIUNAN

 

PENSIUNAN

 

SEKSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

GEGUNUNG

 

SERANG

 

BLUBUK

13

14

Drs. MUSODO

GINO, S.Ag

L

L

 

SLEMAN, 05-05-1956

KULON PROGO, 04-02-1966

SARJANA

SARJANA

PNS

WIRASWASTA

SEKSI PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN

PAINGAN

MRUNGGI

15

 

16

TRI SUWARNO

 

RIBUT RIYANTO

L

 

L

KULON PROGO, 22-02-1973

KULON PROGO, 23-05-1975

SLTA

 

SLTA

WIRASWASTA

 

WIRASWASTA

SEKSI PEMUDA DAN OLAHRAGA

KLEGEN

 

MRUNGGI

17

 

18

SUGITO, S.Pd

 

MUNAJAT

L

 

L

KULON PROGO, 17-08-1964

GROBOGAN, 07-06-1977

SARJANA

 

SLTA

PNS

 

WIRASWASTA

SEKSI SENI BUDAYA DAN PARIWISATA

SECANG

 

KROCO

19

 

20

NGADENAN

 

MUH FAZID

L

 

L

KULON PROGO, 04-03-1950

KULON PROGO, 08-03-1975

SLTA

 

SLTA

PEDAGANG

 

KARYAWAN SWASTA

SEKSI PEMBANGUNAN DAN PRASARANA FISIK

SECANG

 

BLUBUK

21

 

22

SUDARYONO

 

TUTI HANDAYANI

L

 

P

KULON PROGO, 24-09-1959

KULON PROGO, 18-08-1970

SLTA

 

SLTA

PETANI/PEKEBUN

 

PEDAGANG

PEMBERDAYAAN KELUARGA, KESEHATAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

SERANG

 

KLEGEN